Rekvirenter info.

GENERELL INFORMASJON 

 

Diagnostisk vurdering - International Society for Clinical Densitometry (ISCD) 

Lumbal columna (L1-L4): diagnosen baseres på 4, 3, eller 2 evaluerbare ryggvirvler. Ikke-evaluerbare ryggvirvler ekskluderes. Hvis det etter ekskludering av ikke-evaluerbare ryggvirvler kun er én evaluerbar ryggvirvel igjen, skal diagnosen baseres på hoftene. 

Hoftene: diagnosen baseres på laveste T-score i hoften eller lårhalsen.

 

Medikamentell behandling 

T-score under -1,5: Dr. Erik F. Eriksen, professor II og endokrinolog ved Endokrinologisk seksjon ved Oslo Universitetssykehus, anbefaler benresorpsjonshemmere som Alendronat eller Fosamax i tillegg til tilskudd av kalsium og vitamin D. Daglig inntak av 3 porsjoner med meieriprodukter er bedre enn tilskudd. Pasienter som ikke responderer på Alendronat eller Fosamax, eller som har problemer med bivirkninger, kan prøve Aclasta-infusjon. 

Ved T-score under -1,5 kan én infusjon hvert 3. år være tilstrekkelig, men man bør måle effekten med 1. kontroll etter 1 år, og ved forbedring - 2. kontroll etter 2 år. T-score under -2,5 og lårhalsbrudd: Osteoporoseklinikken ved Molde sykehus anbefaler Aclasta hvert år.

 

Kontrolltimer 

Anbefalt av ortoped med ansvar for Osteoporoseklinikken ved Molde sjukehus: 

T-score over -1,5: 1. kontrolltime etter mer enn 2 år. 

T-score over -1,5 og bruk av medikamenter som kan redusere benmassen: 1. kontrolltime etter 1 år.

T-score under -1,5 og medikamentell behandling: 1. kontrolltime etter 1 år. 

T-score under -1,5 uten medikamentell behandling: 1. kontrolltime etter 1 år. 1. kontrolltime etter 1 år for å måle effekt av behandlingen, eller for å fastslå hvor hurtig benmassen reduseres.

Hvis 1. kontrolltime viser nedgang i benmasse, anbefales 2. kontrolltime etter 1 år. Hvis 1. kontrolltime viser oppgang i benmasse, anbefales 2. kontrolltime etter 2 år.

 

Etter kontrolltimen sendes resultatene til pasientens fastlege og pasienten får beskjed om å bestille time hos fastlegen for gjennomgang, herunder oppstart, seponering, eller endring av medikamentell behandling.

 


Elektronisk henvisning


Vi er tilknyttet Norsk Helsenett. Vi kan motta elektroniske henvisninger direkte fra journalsystemer som er koblet til Norsk Helsenett. 


Tilbakemeldinger


Send oss gjerne tilbakemelding i form av tips, råd og ønsker i forbindelse med våre tjenester på: post@ndas.noEksempel på arbeidsflyt med e-henvisning/e-svar:


Pasienten har klinikk som gjør at beintetthetsmåling er nødvendig, eller vil ha kontroll etter tidligere undersøkelse, eller har fått påminnelse om ny kontroll, og trenger ny henvisning.


Pasienten henvises via journalsystemet som e-henvisning, pr. post, eller via digipost til Norsk Diagnostikk AS.


Ved mottak av henvisningen sender vi avtaletid til pasienten.


Anbefaling om ny kontroll blir i hvert enkelt tilfelle avgjort ut fra resultatet av beintetthetsmålingene.


En beskrivelse av undersøkelsen sendes via e-svar til rekvirerende leges journalsystem.