DXA Beintetthetsmåling

DXA-MÅLING AV BENTETTHET, BENTETTHETSMÅLING


Nedenfor finner du informasjon om:

 

- Hva er en bentetthetsmåling?

- Hvordan foregår en bentetthetsmåling?

- Hvem kan ha nytte av en bentetthetsmåling?

- Hva koster en bentetthetsmåling?

- Ønsker du å ta en bentetthetsmåling?

 

HVA ER EN BENTETTHETSMÅLING?

Forkortelsen DXA (uttales "deksa") står for Dual-energy X-ray Apsorptiometry. En

En DXA-måling av bentetthet bruker svak røntgenstråling for å måle hvor tett strukturen i skjelettet ditt er. Resultatene viser om du har lavere bentetthet enn det som er normalt for din alder og om du har normal, moderat eller høy risiko for brudd. Moderat risiko for brudd kalles for "osteopeni" og høy risiko for brudd kalles for "osteoporose" eller "benskjørhet". Ved osteopeni eller osteoporose vil (fast)legen din vurdere om du behøver ekstra kalsium eller medisiner for å styrke skjelettet ditt og minske din risiko for brudd.

 

Hoftebrudd (lårhalsbrudd) er den mest alvorlige følgen av benskjørhet (1). I Norge rammes ca. 9000 voksne av hoftebrudd hvert år. Dette tilsvarer én innbygger hver time. 7 av 10 hoftebrudd rammer kvinner og risikoen for brudd øker kraftig fra 70 års alder. De fleste hoftebrudd hos eldre skyldes redusert beinmasse kombinert med et fall.

 

Ryggvirvelbrudd (kompresjonsbrudd/sammenfallsbrudd/sammenpressing av ryggvirvelen) er oftest en følge av benskjørhet (1). Ca. 140 000 kvinner og 90 000 menn over 50 år har forandringer i ryggen som kan være forårsaket av sammenfallsbrudd i ryggvirvlene.

 

Håndleddsbrudd (underarmsbrudd) forekommer også ofte som følge av beinskjørhet kombinert med fall (1). Hvert år er det ca. 15 000 voksne som brekker håndleddet.

 

HVORDAN FOREGÅR EN BENTETTHETSMÅLING?

Timen varer i 30 minutter (eller mindre når man er rask). Gjerne ha på deg klær uten deler av metall som glidelås og knapper. Kvinner kan gjerne ha på sports-BH uten spiler og hekter av metall, eller ingen BH. Har man ikke bukse uten metall da kan man ha på seg stillongs eller bare truse/underbukse. Hvis man har metall operert i kroppen går det fint.

 

Under målingen ligger man først på siden og deretter på ryggen. Du ligger stille og puster rolig, og kjenner ingenting av målingen. Under målingen tar vi følgende bilder:


  • Du ligger på din høyre eller venstre side:

Bilde av ryggvirvlene dine, fra halebeinet opp til skuldrene. Dette vil vise om ryggraden og virvlene dine har endret form pga f.eks. slitasje eller brudd.

Å ta bildet tar ca. 3 minutter.

 

  • Du ligger på ryggen:

Bilde av hoftene dine (venstre og høyre hofte, eller kun én side hvis man har protese i én av sidene).

Dette bildet tar ca. 2 minutter å ta.

 

  • Du ligger på ryggen:

Bilde av korsryggen din.

Dette bildet tar ca. 1 minutt å ta.

 

Etter målingen ferdigstiller vi bildene dine og sender resultatbrev til (fast)legen din. Din (fast)lege mottar resultatene i løpet av et par dager. (Fast)legen informerer deg om resultatene, eller du kan selv ta kontakt med legekontoret ditt/legen din.

 

NRK Distriktsnyhetene Møre og Romsdal har vært på besøk hos oss og filmet hvordan en DXA-måling av bentetthet foregår. Innslaget kan du se her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/DKMR99120616/06-12-2016#t=5m22s

 


HVEM KAN HA NYTTE AV EN BENTETTHETSMÅLING?

En rekke faktorer øker din risiko for benskjørhet (1, 2). Gjelder faktorene nedenfor deg, anbefales det å ta en bentetthetsmåling for å avklare om du har benskjørhet og for å sette i gang tiltak som kan forebygge brudd.

 

Faktorer som øker risikoen for å utvikle benskjørhet (1, 2)

- Høy alder

- Tidlig overgangsalder

- Høy og tynn kroppsbygning

- Røyking

- Høyt alkoholinntak

- Underernæring

- Mangel på vitaminer og mineraler (f.eks. vitamin D og kalsium)

- Arv; nære familiemedlemmer med benskjørhet

- Stillesittende liv/lite fysisk aktivitet

- Sykdommer i mage, tarm og lever, hormonsykdommer, beinmargssykdommer, nyresykdommer, revmatiske sykdommer og nedsatt funksjon i kjønnsorganer (f.eks. fjerning av eggstokker)

- Langvarig bruk av medisiner som bl.a. kortison, tyroksin, antiepileptika, cytostatika (cellegift) og heparin

 

Til tross for at stråledosen er lav, skal man ikke ta en bentetthetsmåling når man er gravid.

 

HVA KOSTER EN BENTETTHETSMÅLING?

Målingen koster kr. 1050,-.

 

Vi er en privatklinikk som betyr at egenandel, pasientreiser og frikort dessverre ikke gjelder hos oss.

 

Vi har derimot kort ventetid!

 

ØNSKER DU Å TA EN DXA-MÅLING AV BENTETTHETEN DIN?

Be din (fast)lege om henvisning. Når vi har mottatt henvisningen tar vi kontakt med deg for å sette opp time.

 

VELKOMMEN!

 

Kilder

  1. Folkehelseinstituttet. Fakta om beinskjørhet og brudd (osteoporose og osteoporotiske brudd) [Internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2016. [hentet 2018-08-02]. Tilgjengelig fra:

https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/beinskjorhet/beinskjorhet-og-brudd---fakta-om-os/#forekomst-av-osteoporose

  1. Norsk Helseinformatikk. Hva er årsakene til beinskjørhet? [Internett]. Trondheim: Norsk Helseinformatikk; 2017. [hentet 2018-08-02]. Tilgjengelig fra:

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/beinskjorhet-osteoporose/beinskjorhet-arsaker/?page=1
*** GENERELL INFORMASJON *** 

 

Diagnostisk vurdering - International Society for Clinical Densitometry (ISCD) 

Lumbal columna (L1-L4): diagnosen baseres på 4, 3, eller 2 evaluerbare ryggvirvler. Ikke-evaluerbare ryggvirvler ekskluderes. Hvis det etter ekskludering av ikke-evaluerbare ryggvirvler kun er én evaluerbar ryggvirvel igjen, skal diagnosen baseres på hoftene. 

Hoftene: diagnosen baseres på laveste T-score i hoften eller lårhalsen.

 

Medikamentell behandling 

T-score under -1,5: Dr. Erik F. Eriksen, professor II og endokrinolog ved Endokrinologisk seksjon ved Oslo Universitetssykehus, anbefaler benresorpsjonshemmere som Alendronat eller Fosamax i tillegg til tilskudd av kalsium og vitamin D. Daglig inntak av 3 porsjoner med meieriprodukter er bedre enn tilskudd. Pasienter som ikke responderer på Alendronat eller Fosamax, eller som har problemer med bivirkninger, kan prøve Aclasta-infusjon. 

Ved T-score under -1,5 kan én infusjon hvert 3. år være tilstrekkelig, men man bør måle effekten med 1. kontroll etter 1 år, og ved forbedring - 2. kontroll etter 2 år. T-score under -2,5 og lårhalsbrudd: Osteoporoseklinikken ved Molde sykehus anbefaler Aclasta hvert år.

 

Kontrolltimer 

Anbefalt av ortoped med ansvar for Osteoporoseklinikken ved Molde sjukehus: 

T-score over -1,5: 1. kontrolltime etter mer enn 2 år. 

T-score over -1,5 og bruk av medikamenter som kan redusere benmassen: 1. kontrolltime etter 1 år.

T-score under -1,5 og medikamentell behandling: 1. kontrolltime etter 1 år. 

T-score under -1,5 uten medikamentell behandling: 1. kontrolltime etter 1 år. 1. kontrolltime etter 1 år for å måle effekt av behandlingen, eller for å fastslå hvor hurtig benmassen reduseres.

Hvis 1. kontrolltime viser nedgang i benmasse, anbefales 2. kontrolltime etter 1 år. Hvis 1. kontrolltime viser oppgang i benmasse, anbefales 2. kontrolltime etter 2 år.

 

Etter kontrolltimen sendes resultatene til pasientens fastlege og pasienten får beskjed om å bestille time hos fastlegen for gjennomgang, herunder oppstart, seponering, eller endring av medikamentell behandling.

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Diagnostikk AS